top of page

מי אנחנו

Header

עמותת "המסלול החדש" ע"ש שופט בית המשפט העליון (בדימ') אדמונד לוי ז"ל, מעניקה חינוך משפטי, אקדמי ובין-תחומי עבור בני נוער בפריפריה ובקהילות רב-תרבותיות. העמותה היא המובילה בארץ בתחום החינוך המשפטי. הכשרותיה כוללות הכשרות בבתי ספר תיכונים, המפותחות ומועברות על-ידי סטודנטים מצטיינים מארבע הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות הציבוריות בארץ (תל אביב, העברית, חיפה ובר-אילן). העמותה הוקמה על-ידי בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מיכאל קגזנוב, בשנת 2015, במלאת שנה למותו של השופט לוי ובתמיכת משפחת השופט.

על העמותה

העמותה שמה לעצמה כמטרה לעודד מוביליות חברתית ולתרום למיגור תופעת ההסללה בחינוך בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. העמותה מבקשת להציע לבני נוער ברחבי הארץ מסלול חדש, שיסייע לצמצם פערי מידע וידע ובכך יאפשר להסיר חסמים חברתיים.

 

ביסוד חזון העמותה, נטועה השקפת עולמו של שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי ז"ל, אשר האמין הן כשופט והן כאדם פרטי בחשיבות המוביליות החברתית בתחום החינוך ובשוויון הזדמנויות עבור בני נוער מכלל השכבות החברתיות, ופעל עבור מטרה זו לאורך כל תחנות חייו.

חזון העמותה

Annotation 2019-10-15 231540.png

בשנת 2019 זכתה העמותה בפרס ליזמות חברתית ע"ש אלברטו מוסקונה מטעם קרן א.מ.ן (פרס אמת) וקרן רמון. הפרס מוענק מדי שנה לארגון המחולל שינוי חיובי בחברה הישראלית וכולל מענק על-סך 50 אלף ש״ח, שיוקדש לקידום העשייה והתרומה החברתית של העמותה.

פרסים והישגים

66590545_2445276019089609_67831938795301
66590545_2445276019089609_67831938795301
68757773_2470722473211630_85229059966437

למרות היות העמותה צעירה יחסית, לאורך שנות פעילותה נוצר חיבור עמוק בינה לבין הקהילה המשפטית בישראל – באקדמיה ובפרקטיקה. קשר זה מתבטא בכמה רבדים, המדגישים את יכולתה של העמותה להקנות לחניכים כלים שהם מעבר לחינוך משפטי גרידא, ומאפשרים לה לפתוח צוהר אמיתי למסלול חדש עבור בוגרי העמותה. 

השפעה אקדמית

לבסוף, העמותה קיבלה לאורך השנים מלגות ותרומות מתורמים משפטיים שונים, הן פרטיים והן מוסדיים, וכן זכתה להכרה של האוניברסיטאות הציבוריות בישראל, שכוללות את העמותה ברשימת הארגונים המוכרים כארגונים שההתנדבות בהם מזכה בנקודות זכות אקדמיות.

ראשית, לאורן השנים שיתפה פעולה עם העמותה רשימה הארוכה של מרצים מהשורה הראשונה של המשפטנים בישראל שכיבדו אותה בהגעתם להעברת שיעורים או הרצאות

לאנשי העמותה.

לצד זאת, לעמותה קשרים עם ארגונים בפריסה ארצית, כגון קרן רש"י, שתומכים בפעילותה.

bottom of page