top of page
Header

צרו קשר

מעוניינים להביא את החינוך המשפטי לתיכון שלכם?

רוצים לתרום לפעילות העמותה?

השאירו פרטים ונציגי

העמותה יצרו איתכם קשר.

תודה! בקרוב ניצור איתך קשר

ישנן דרכים רבות שבהן ניתן לתרום לעמותה ולתמוך בפעילותה

עמותת "המסלול החדש" היא מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר). כחלק מפעילותה, מגייסת העמותה את משאביה הפיננסיים באופן עצמאי, בין השאר בעזרת תורמים פרטיים, אשר מאמינים בחזון שלה ובמטרותיה. התרומות המתקבלות בעמותה מסייעות לה בתפעול השוטף ובשיפור השירות שהיא מעניקה למען הקהילה.

פעילות העמותה מבוקרת מבחינה חשבונאית, משפטית וארגונית, היא מחזיקה באישור ניהול תקין מרשם העמותות וזיכוי תורמים מפטור ממס בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מהם אפיקי התרומה האפשריים ומדוע כדאי לתרום לעמותה?

תרומה ישירה לעמותה

התרומה תסייע להנהלת העמותה במימון ההוצאות השוטפות שלה (פיתוח ארגוני, תפעול וכיו"ב).

תרומה

לקהילת הבוגרות 

והבוגרים

התרומה תסייע לבוגרי העמותה בעלי צרכים כלכליים (מלגות) או לשם פיתוח תוכנית מנטורשיפ לבוגרי העמותה.

רכישת הכשרה

כתרומה עבור

מוסד חינוכי

התרומה תאפשר לעמותה להמשיך ולשתף פעולה עם מוסדות שמצבם הכספי מקשה עליהם במימון ההכשרות.

bottom of page