top of page

מי אנחנו

Header

עמותת "המסלול החדש" ע"ש שופט בית המשפט העליון (בדימ') אדמונד לוי ז"ל מעניקה חינוך משפטי, אקדמי ובין-תחומי עבור בני נוער מבטיחים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ובקהילות רב-תרבותיות. העמותה הוקמה בשנת 2015 על ידי בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מיכאל קגזנוב, במהלך שנתו הראשונה ללימודיו בפקולטה, במלאת שנה למותו של השופט לוי ז"ל ובתמיכת משפחת השופט. מאז, הפכה העמותה למסגרת אקדמית וקלינית, שבכל שנותיה מנוהלת באופן ייחודי בעזרת ועד מנהל המורכב מנציגי ארבע הפקולטות למשפטים באוניברסיטות הציבוריות (תל אביב, העברית, בר-אילן וחיפה) ועשרות מתנדבות ומתנדבים.

על העמותה

העמותה שמה לעצמה כמטרה לעודד מוביליות חברתית ולתרום למיגור תופעת ההסללה בחינוך בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. העמותה מבקשת להציע לבני נוער ברחבי הארץ מסלול חדש, שיסייע לצמצם פערי מידע וידע ובכך יתרום להסרת חסמים ולקידום רכישת מיומנויות מעשיות וחיוניות לעתידם.

 

ביסוד חזון העמותה, נטועה השקפת עולמו של שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי ז"ל, אשר האמין הן כשופט והן כאדם פרטי בחשיבות המוביליות החברתית בתחום החינוך ובשוויון הזדמנויות עבור בני נוער מכלל השכבות החברתיות, ופעל עבור מטרה זו לאורך כל תחנות חייו.

חזון העמותה

Annotation 2019-10-15 231540.png

בשנת 2019 זכתה העמותה בפרס ליזמות חברתית ע"ש אלברטו מוסקונה מטעם קרן א.מ.ן (פרס אמת) וקרן רמון. הפרס מוענק מדי שנה לארגון המחולל שינוי חיובי בחברה הישראלית וכולל מענק על-סך 50 אלף ש״ח, שיוקדש לקידום העשייה והתרומה החברתית של העמותה. מוקדם יותר, בשנת 2018 קיבלה העמותה מענק מטעם ההוצאה המשפטית "נבו".

פרסים והישגים

66590545_2445276019089609_67831938795301
66590545_2445276019089609_67831938795301
68757773_2470722473211630_85229059966437

העמותה החלה את דרכה כמיזם סטודנטיאלי עצמאי והפכה תוך זמן קצר לארגון כלל-ארצי, משגשג וצומח, המשפיע על מאות חניכים ומתנדבים ברחבי הארץ. פעילות העמותה ותכניה מושפעים כשלעצמם ממספר גורמים אקדמיים ומשפטיים כפי שיפורט להלן.

השפעה אקדמית

תכני העמותה מבוקרים ומפוקחים אקדמית על ידי המנחה האקדמית של העמותה, ד"ר קארין כרמית יפת - מרצה בכירה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה וחברה באקדמיה הלאומית הצעירה למדעים. כפועל יוצא, התכנים מתכתבים עם המגמות המובילות והעדכניות בחקר המשפט בפרט ובאקדמיה בכלל.

פעילות כלל החברים בעמותה נעשית מאז ומתמיד בהתנדבות וכתרומה לקהילה. החל משנת הלימודים תשע"ט, מזכה העמותה את מתנדביה ב-2 נקודות זכות אקדמיות, לאחר שפעילותה אושרה על ידי דקאנט הסטודנטים והיחידות למעורבות חברתית בכלל המוסדות (מכוח חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח-2018). 

במהלך ההכשרות, זוכים החניכים להתנסות לראשונה במחקר, בכתיבה ובביקורת וגם בהופעה בפני קהל והצגת טיעונים. בנוסף, הם לומדים שיעורים גם מפי מרצים בכירים ונחשפים עקב כך להשכלה גבוהה ולאפיקים חדשים שמחכים בחוץ.

bottom of page