top of page

שיתופי פעולה

Header

שיתופי פעולה עם מוסדות חינוך

הכשרות העמותה מועברות במוסדות חינוך מסוגים שונים (תיכונים ממלכתיים, מקצועיים ופנימיות נוער) במקומות הנחשבים מבחינה רשמית לפריפריות חברתיות או גיאוגרפיות וכן במוסדות במקומות אלו הניחנים בציביון רב־תרבותי וקהילתי. עד כה פעלה העמותה ברמלה, יפו, כפר קרע, הכפר הירוק, פתח תקווה, ירושלים, חיפה, קרית גת, אור יהודה ומעלה אדומים. 

שיתופי פעולה בהווה

תיכון אורט ע"ש לילינטל, רמלה

תיכון דרכא ע"ש מקסים לוי, לוד

תיכון רב תחומי עמל ע"ש דקל וילנאי, מעלה אדומים

קריית חינוך יובלים, אור יהודה

פנימיית הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול

שיתופי פעולה חוץ־ארגוניים

העמותה מקיימת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה עם גופים מסוגים שונים, במטרה לקדם את מטרותיה בכלל המישורים - הנגשת השירות שמציעה העמותה לקהילה, העצמת מתנדבים, פיתוח תכנים והכשרות, קידום החניכים בקהילת הבוגרים והבוגרות ועוד. מבין הגופים שעימם משתפת פעולה העמותה ניתן למצוא ארגוני חברה אזרחית, חברות מסחריות, קרנות ומוסדות להשכלה גבוהה. 

שיתופי פעולה בהווה

קרן רמון ע"ש אילן, אסף ורונה רמון

הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

פעילותה הפיננסית של העמותה מבוקרת ונתמכת פרו־בונו מטעם משרד רו"ח "נעמני דרור ושות'"

bottom of page