top of page

הנהלת העמותה

Header

משנה למנכ״ל

משנה למנכל_edited.jpg

אורי נעים
 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

מנכ״ל העמותה

מנכ_לית_edited.jpg

דניאלה אמוייב
 
הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה, האוניברסיטה
העברית בירושלים

דוברת העמותה

דוברת_edited.jpg

סמנכ״ל כספים

סמנכל כספים_edited.jpg

סמנכ״ל הדרכה

סמנכל הדרכה_edited.jpg

יסמין ילין פס

 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

הוועדה המייעצת

יועצת אקדמית

%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%93''%D7%A8%20%D7

פרופ' קארין כרמית יפת

מרצה בכירה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; דוקטור ומוסמכת למשפטים, אוניברסיטת Yale

יועץ משפטי

%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5%20%D7%9E%D7%A9%

עו״ד עידן שחם

שותף, משרד עוה"ד ״כבירי, נבו, קידר, בלום ושות'״

נציגת משפחת

השופט לוי

%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%AA%20%D7%94%

עו"ד אור לוי-ביבר
 

מבקרת פנים
ויועצת ארגונית

מבקרת העמותה_edited.jpg

דנה אפשטיין

הפקולטה למשפטים והפקולטה לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים

חוקר

חוקר_edited.jpg

אריאל הירשמן 

הפקולטה למשפטים והחוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

עוזר משפטי

עוזר משפטי_edited.jpg

חברי הנהלת העמותה לשעבר

הנהלת העמותה לשנת תשפ"ג (2023-2022)


מבקר העמותה
אריאל רוזנברג


יועצת ארגונית
דניאל קידר


עוזרת משפטית
אליסה משרינוב

יועצים משפטיים לשעבר

2019-2016

עו"ד ציונה אמוהאי טגניה

bottom of page