top of page

הנהלת העמותה

Header

מבקר העמותה

7_edited.jpg

אריאל רוזנברג

הפקולטה למשפטים, החוג לכלכלה והחוג לפילוסופיה,  האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר העמותה

11_edited.jpg

 עו״ד לילא טוחי

הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

הוועדה המייעצת

יועצת אקדמית

%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%93''%D7%A8%20%D7

ד״ר קארין כרמית יפת

מרצה בכירה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; דוקטור ומוסמכת למשפטים, אוניברסיטת Yale

יועץ משפטי

%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5%20%D7%9E%D7%A9%

עו״ד עידן שחם

שותף, משרד עוה"ד ״כבירי, נבו, קידר, בלום ושות'״

נציגת משפחת

השופט לוי

%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%AA%20%D7%94%

עו"ד אור לוי-ביבר
 

יו״ר ועדה מייעצת

מיכאל_edited.jpg

עו"ד מיכאל קגזנוב

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, אוניברסיטת תל אביב; מייסד ויו"ר העמותה
(2021-2015)

יועצת ארגונית

2_edited.jpg

דניאל קידר

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב;
החוג לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת חיפה

עוזרת משפטית

10_edited.jpg

אליסה משרינוב

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

חברי הנהלת העמותה לשעבר

הנהלת העמותה לשנת תשפ"ב (2022-2021)


יועץ ארגונית
יולי לרנר


יועץ סוציאלי
עומרי פינק


סמנכ"ל כספים
לירוי דנוס


סמנכ"ל הדרכה
נוגה מולד

יועצים משפטיים לשעבר

2019-2016

עו"ד ציונה אמוהאי טגניה

bottom of page